Διατριβή: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - Κωδικός: 1795
Greek