Διατριβή: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΟΙΡΕΙΩΝ ΒΙΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Κωδικός: 1779
Greek