Διατριβή: Τεχνικές μηχανικής μάθησης για διαχείριση γνώσης σε συστήματα ανάκτησης εικόνων - Κωδικός: 17755
Greek