Διατριβή: ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΑΣ - Κωδικός: 1772
Greek