Διατριβή: Ανακατασκευή μοντέλων CAD με χαρακτηριστικά βασισμένη στη μορφολογία του νέφους σημείων - Κωδικός: 17717
Greek