Διατριβή: Μελέτη των μοριακών μηχανισμών πρόκλησης βλαβών στο DNA και απόπτωσης σε κύτταρα που εκτίθενται σε υπεροξείδιο του υδρογόνου ( H2O2): o ρόλος των ιόντων σιδήρου - Κωδικός: 17500
Greek