Διατριβή: Κοινωνικό-ιστορική προσέγγιση της υγείας-ασθένειας και ιατρικής στον ελλαδικό χώρο κατά το 16ο-17ο αιώνα: η περίπτωση του υπ' αρ. 218 χειρογράφου της Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους - Κωδικός: 17434
Greek