Διατριβή: Εκμετάλλευση ετερογενών παράλληλων αρχιτεκτονικών σε περιβάλλον πολυπρογραμματισμού: μια προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος - Κωδικός: 17425
Greek