Διατριβή: Το μάρκετινγκ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ως εργαλείο βελτίωσης της πολιτικής ναυλώσεων: συγκριτική ανάλυση της εφαρμογής του μάρκετινγκ στις εταιρείες δεξαμενόπλοιων και τις εταιρείες γραμμών πλοίων εμπορευματοκιβωτίων διεθνώς και στην Ελλάδα - Κωδικός: 17282
Greek