Διατριβή: Υλικός πολιτισμός, κοινωνική οργάνωση και μνήμη: κειμήλια και αντικείμενα <<λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας>> στη Σκύρο και η κυκλοφορία τους μέσα και έξω από τα όρια του τοπικού - Κωδικός: 17266
Greek