Διατριβή: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΥΠΟ ΜΟΝΟΤΟΝΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΜΕΧΡΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ - Κωδικός: 1725
Greek