Διατριβή: Μικροσυστοιχίες DNA για την καταγραφή και μελέτη της γονιδιακής έκφρασης: μέθοδοι ανάλυσης εικόνας και ανάλυση γονιδιακής έκφρασης για την κατανόηση του μηχανισμού δράσης μεταγραφικών παραγόντων και ιστοειδικής έκφρασης - Κωδικός: 17258
Greek