Διατριβή: Επιρροή της παραμορφωσιμότητας των πλακών στη στατιστική και δυναμική συμπεριφορά πολυόρορφων κτιρίων - Κωδικός: 1721
Greek