Διατριβή: Η διατηρησιμότητα της λειτουργίας - ανάπτυξης των μεταποιητικών μονάδων και η συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη: εμπειρική εφαρμογή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Κωδικός: 17215
Greek