Διατριβή: Ο ρόλος των αρθρόποδων και των τρωκτικών στη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων σε επιβατηγά πλοία - Κωδικός: 17204
Greek