Διατριβή: Χρηματιστήριο και ποδόσφαιρο: διερεύνηση πλαισίου ένταξης και λειτουργίας των Π.Α.Ε. στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών - Κωδικός: 17101
Greek