Διατριβή: Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ με τη ύλη με έμφαση στην εξέταση φυσικών μηχανισμών που συμβαίνουν κατά την διάδοση χρονικά βραχέων παλμών λέιζερ υψηλής έντασης σε αέρια και στερεά - Κωδικός: 17068
Greek