Διατριβή: Γενετικοί αλγόριθμοι στο παίγνιο Cournot - Κωδικός: 17047
Greek