Διατριβή: Το περιοδικό Αναγέννηση ( 1926 - 1928), το παράρτημά του Σχολική Πράξη ( 1927 - 1928 ) και οι παιδαγωγικές τους ιδέες για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς - Κωδικός: 17038
Greek