Διατριβή: Ανάπτυξη μεθοδολογίας στρατηγικού ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών - Κωδικός: 16982
Greek