Διατριβή: Αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστηκών από εναέριες και δορυφορικές εικόνες με τεχνικές υπολογιστικής όρασης - Κωδικός: 16981
Greek