Διατριβή: Προσομοίωση ψυκτικής σήραγγας ποιοτικού ελέγχου οχημάτων-ψυγείων ATP) και δοκιμίων. Μοντελοποίηση λειτουργίας εμβολοφόρου συμπιεστή και της ψυκτικής εγκατάστασής του - πειραματική επαλήθευση - Κωδικός: 16979
Greek