Διατριβή: Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας στην πειραματική μηχανική και εφαρμογές σε μεταλλικά ελάσματα - Κωδικός: 16890
Greek