Διατριβή: Μοντελοποίηση και τεχνο-οικονομική αποτίμηση μοντέρνων τηλεπικοινωνιακών - δορυφορικών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης - Κωδικός: 16863
Greek