Διατριβή: Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για μοντελοποίηση της δραστικότητας / ιδιοτήτων μορίων και το σχεδιασμό νέων μοριακών δομών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά - Κωδικός: 16848
Greek