Διατριβή: Λεπτά υμένια πορώδους αλουμίνας σε υπόστρωμα πυριτίου: παρασκευή του υλικού, ιδιότητες, εφαρμογές - Κωδικός: 16652
Greek