Διατριβή: Τεχνικές υπολογιστικής όρασης και νοημοσύνης για εξειδικευμένες εφαρμογές και ποιοτικό έλεγχο στη βιομηχανία - Κωδικός: 16570
Greek