Διατριβή: Υπολογιστική προσομοίωση της ανάπτυξης καρκινικών όγκων in vivo και της απόκρισής τους σε ακτινοθεραπευτικά σχήματα. Βιολογική βελτιστοποίηση της ακτινοθεραπείας μέσω της διεξαγωγής in silico πειραμάτων - Κωδικός: 16444
Greek