Διατριβή: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - Κωδικός: 1641
Greek