Διατριβή: Η γεωμετρική αναπαράσταση του χώρου ως συμβολική μορφή: η ζωγραφική απεικόνιση του χώρου και της αρχιτεκτονικής στο Βυζάντιο και την Ιταλία κατά τον 13ο - 15ο αιώνα - Κωδικός: 16410
Greek