Διατριβή: Ιστορία του Δήμου Νέας Σμύρνης (1922-1940): ίδρυση και πολεοδομική εξέλιξη - Κωδικός: 16340
Greek