Διατριβή: Δομή και δυναμική λεπτών υμενίων υδροτζέλ προσδεδεμένων σε επιφάνειες με φασματοσκοπία φθορισμού συσχέτισης και φασματοσκοπία συσχετισμού φωτονίων - Κωδικός: 16274
Greek