Διατριβή: Μοντέλο επιλογής, εγκατάστασης και εφαρμογής ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρισιακών πόρων (EPR) - Κωδικός: 16270
Greek