Διατριβή: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΛΙΩΤΗΣ (1718; 1789). Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ - Κωδικός: 1624
Greek