Διατριβή: Νέα τεχνική ολίσθησης επί επιφανείας με ασαφή λογική για τον έλεγχο συστημάτων οδήγησης κινητήρων επαγωγής - Κωδικός: 16234
Greek