Διατριβή: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ DOPPLER ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ - Κωδικός: 1590
Greek