Διατριβή: Ανοσοϊστοχημική μελέτη των ογκοπρωτεϊνών BCL-2 και MDM2 της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης P53, καθώς και της πρωτεΐνης του κυτταρικού κύκλου P21 σε καρκινώματα μαστού: συσχετισμός τους με την ιστολογική διαφοροποίηση, την ύπαρξη λεμφαδενικών μεταστάσεων και τον δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού MIB-1 - Κωδικός: 15896
Greek