Διατριβή: Μελέτη των μεταβολών της αιμάτωσης και λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας κατά την οξεία φάση του εμφράγματος του μυοκαρδίου με Tc-99m sestamibi gated spect και με δυμαμική ηχοκαρδιογραφία δοβουταμίνης - Κωδικός: 15827
Greek