Διατριβή: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΒΙΝΤΕΣΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ. (ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ) - Κωδικός: 1574
Greek