Διατριβή: Φασματοσκοπία 31P NMR στην ανάλυση τροφίμων. Προσδιορισμός γλυκερόλης στο κρασί και στο ελαιόλαδο, υγρασίας και φωσφολιπιδίων στο ελαιόλαδο - Κωδικός: 15716
Greek