Διατριβή: Οι επαγγελματίες στρατιωτικοί υπό αυταρχικά καθεστώτα (αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού και η στάση τους υπό το καθεστώς - δικτατορία 1967-1974) - Κωδικός: 15477
Greek