Διατριβή: Ανάπτυξη των γραμμών διαρροής σε εφελκυόμενες κοχλιωτές συνδέσεις αλουμινίου. Αριθμητική και πειραματική προσέγγιση - Κωδικός: 15385
Greek