Διατριβή: Η διαχρονική φιλοσοφική διάσταση του πρώϊμου θεατρικού έργου του Νίκου Καζαντζάκη κα η ανίχνευσή της στην καινοτομία του γαλλικού θεατρικού γίγνεσθαι του 20ου αιώνα - Κωδικός: 15234
Greek