Διατριβή: Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οι ελληνικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης στην οικιακή οικονομία: η Σχολή της Τεγέας (1918-1982) - Κωδικός: 15166
Greek