Διατριβή: Συμβολή στον υπολογισμό της επαγωγικής επίδρασης γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς - Κωδικός: 15118
Greek