Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - Κωδικός: 1496
Greek