Διατριβή: Παλαιοντολογική και στρωματογραφική μελέτη των αμμωνιτοειδών της Επιδαύρου. Συμβολή στη γνώση της παλαιογεωγραφικής εξάπλωσης της φάσης Hallstatt στις ελληνίδες - Κωδικός: 14966
Greek