Διατριβή: Κβαντοχημική μελέτη με μοντέλα SCRF της επίδρασης του διαλύτη σε παραμέτρους που σχετίζονται με την αντιοξειδωτική δραστικότητα φαινολικών ενώσεων - Κωδικός: 14930
Greek