Διατριβή: Μεταβολές της προκερατίου δακρυϊκής στιβάδος και μελέτη του επιθηλίου του επιπεφυκότα με την μέθοδο του αποτυπώματος σε φυσιολογικά και ξηρά μάτια - Κωδικός: 1483
Greek