Διατριβή: Συστηματική και τοπική χορήγηση μετρονιδαζόλης σε επιθετικές μορφές περιοδοντίτιδας σε ομάδα νέων ατόμων. Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα. Συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων για χρονική διάρκεια 12 μηνών - Κωδικός: 14762
Greek